Yhteinen ympäristö

Yhteinen ympäristö

Sujuva pyöräily

Ympäristö on meille kaikille yhteinen. Jokainen näkee sen omanlaisena, mutta olemme kaikki osa samaa ympäristöä. Minun ympäristöni rakentuu sujuvan pyöräilyn ja vastuullisen kalastuksen ympärille.

Suuri osa turkulaisista pyöräilee. Vuoden 2017 alussa julkaistun pyöräilybarometrin mukaan lähes kolme neljännestä turkulaisista pyöräilee ainakin joskus ja 96 prosenttia suhtautuu myönteisesti pyöräilyn edistämiseen. Taitan valtaosan matkoistani autoillen, mutta koen pyöräilyn edistämisen erittäin tärkeäksi, sillä siitä hyötyisi niin pyöräilijät kuin autoilijatkin. Nykyinen malli, jossa pyöräteitä varsinkin keskusta-alueella on vain paikoitellen ja opasteet ovat puutteellisia, aiheuttaa turhia vaaratilanteita autoilijoiden ja pyöräilijöiden välillä. Tilanne myös vaikeuttaa pyöräilijöiden reitinsuunnittelua ja johtaa epäselvään liikennesääntöjen tulkintaan.

Yhtenäisiä, liikenteen mukana samaan suuntaan kulkevia pyöräkaistoja, ja niiden yhteydessä olevia opasteita tulee rakentaa Turun keskusta-alueelle, esimerkiksi Itäiselle Pitkäkadulle, Aninkaistenkadulle, Eerikinkadulle ja Humalistonkadulle. Pyöräparkkien turvallisuuteen ja saavutettavuuteen tulee myös panostaa. Pyöräparkkien yhteyteen olisi myös helppoa integroida kaikkien käytössä oleva pumppausasema. Näillä ratkaisuilla turkulaiset pyöräilisivät turvallisemmin, kattavammin ja suuremmissa määrissä. Yhä useamman turkulaisen valitessa autoilun sijasta pyöräilyn, vähennämme päästöjä ja ruuhkia, sekä harjoitamme hyötyliikuntaa. Pyöräily on hyväksi niin ympäristölle kuin terveydellekin.

Vastuullinen kalastus

Kalastus on lähellä sydäntäni. Olen viettänyt paljon vapaa-aikaa kalastuksen parissa, ja onnekseni päässyt tutustumaan vastuullisen kalastuksen saloihin. Monet, varsinkin vanhemman ikäpolven ihmiset, ovat tottuneet nostamaan vedestä kaiken saaliin, oli sille käyttöä tai ei. Mitä suurempi kala, sitä hienompaa oli viedä saalis näytille, valmistaa se ruoaksi tai jättää linnuille. Itsekin opin tämän mallin pienestä pitäen vanhemmiltani, mutta olen sittemmin ymmärtänyt vastuullisen kalastuksen ja varsinkin isompien yksilöiden vapauttamisen hyödyt.

Isot petokalat, kuten hauki, pitävät särkikalakantoja kurissa, mikä puolestaan parantaa vesistöjen tilaa. Runsas särkikalakanta aiheuttaa ja ylläpitää vesistöjen rehevöitymistä, josta Turun ainoat järvet Kakskerranjärvi ja Illoistenjärvikin pahasti kärsivät. Isommat petokalat omaavat myös pienempiä lajitovereita laadukkaamman geeniperimän. Ne tuottavat enemmän nopeakasvuisempia ja elinkykyisempiä jälkeläisiä. Oikein valmistettuna hauki on toki erinomainen ruokakala, mutta vesistöjen laadun turvaamiseksi keittiöön kannattaa valita 2-3 kiloinen yksilö jättivonkaleen sijasta.

Tavoitteeni:

  • Lisää pyöräkaistoja ja opasteita Turun keskusta-alueelle.
  • Turvallisempi ja kattavampi pyöräilykulttuuri kaikkien turkulaisten ulottuville.
  • Vastuullisen catch and release -kalastuksen hyödyt tulee tuoda päättäjien ja kuntalaisten tietoisuuteen vesistöjen rehevöitymisen ehkäisyssä.

Comments are closed.