Korvaamaton koulutus

Korvaamaton koulutus

Minulle tasa-arvo ei tarkoita hallituskiintiöitä tai kaikille tasan jaettuja euroja. Minun tasa-arvoni on mahdollisuuksien tasa-arvo, jonka keskiössä on laadukas koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Koulutuksella takaamme edes teoreettisesti yhtäläiset lähtökohdat jokaiselle kohti omia päämääriä ja tavoitteita.

Koulutusjärjestelmän runkona on ilmainen peruskoulu. Tämä runko kuitenkin luhistuu hyvin nopeasti, mikäli emme pidä huolta sekä riittävästä varojen suuntaamisesta koulutukselle että opetusryhmien kasvattamisen lopettamisesta. Ryhmäkokojen kasvattaminen heikentää oppimista ja lisää kasvatustehtävissä toimivien henkilöiden jo ennestään valtavaa työmäärää. Ongelma näkyy peruskoulun lisäksi myös varhaiskasvatuksen piirissä. Tämä on erityisen huolestuttavaa, sillä varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Varhaiskasvatus myös ennaltaehkäisee tehokkaasti myöhempiä oppimisvaikeuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Pitkän aikavälin tavoitteena peruskoulun maksuttomuus tulee laajentaa Turussa myös ilmaiseen osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen, johon osallistuu koko ikäluokka.

Rahoituksen vähenemisen vaikutukset näkyvät kaikissa oppiasteissa. Peruskouluissa ei tulisi joutua tilanteeseen, jossa joudutaan valitsemaan uusien jalkapallojen ja uusien sählymailojen välillä. Korkeakouluissa ei tulisi teknologian kehityksestä huolimatta joutua karsimaan tärkeää lähiopetusta. Kehitys on siirtänyt opetusta yhä enemmän nettiin, mutta korkeakoulujen verkko-ominaisuudet eivät ole pysyneet kehityksen perässä. Järjestelmät kaatuilevat, portaaleja on aivan liikaa ja yhteydenpito opettajiin on lähes mahdotonta.

Alempien oppiasteiden yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa, että ensisijainen vastuu lapsen kasvattamisesta on vanhemmilla. Meillä on Turussa valtava määrä erinomaisia opettajia. Opettajat jakavat oppilaille oman erityisosaamisensa, opettavat, ohjaavat ja vaikuttavat lapsen kehitykseen. Opettajien vastuut ja velvollisuudet tulee rajata selkeästi koulujen sisälle, joiden ulkopuolella ne siirtyvät vanhemmille. Peruskoulun opetuksen laadun, opettajien henkisen taakan ja oppilaiden tarpeiden huomioonottamisen varmistamiseksi erityisopetuksen toimintamahdollisuudet Turussa on turvattava.

Tavoitteeni:

  • Turun tulee panostaa laadukkaaseen koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.
  • Ryhmäkokojen kasvattaminen on lopetettava kaikilla opetusasteilla.
  • Verkko-opetuksen tulee tukea lähiopetusta, ei poistaa sitä.
  • Erityisopetuksen toimintamahdollisuudet Turussa on turvattava.

Comments are closed.