Peloton päätöksenteko

Peloton päätöksenteko

Turun tahmea päätöksentekokulttuuri hidastaa uusien, rohkeiden hankkeiden läpivientiä valtuustokaudesta toiseen. Päätöksentekoa leimaa puolueiden ja valtuutettujen heikot keskusteluyhteydet, sekä vanhan liiton poliitikkojen haluttomuus tinkiä saavutetusta valta-asemastaan. Jo kolmelle vuosikymmenelle venynyt esimerkki tästä ilmiöstä oli neljä vuotta sitten, kun edellisen kerran olin ehdolla, surullisen kuuluisa Toriparkki. Tämä hanke saatiin onneksi vihdoin toteutusvaiheeseen, joka on parantanut Turun kuvaa kehittyvänä ja investointiaktiivina kuntana.

Jokainen pitkittynyt hanke tarkoittaa myös sinun, minun ja kaikkien muiden veronmaksajien menetettyjä euroja. Liian usein yksi ja sama hanke käy läpi useita käsittelyjä, lupaprosesseja, valituskierroksia ja selvitystöitä – eikä edellä mainituista yksikään tapahdu ilmaiseksi. Esimerkiksi Turun raitiovaunuhanke on tähän mennessä maksanut pelkästään selvitystyön osalta kaksi miljoonaa euroa, ja mikäli hanketta viedään eteenpäin, arvio seuraavan vaiheen selvitystyön kustannuksista on 10 miljoonaa euroa. Jotta saadaan luvut perspektiiviin, kerrottakoon, että vuoden 2016 lopulla Turku korotti sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja n. 11 prosentilla, jolla tavoitellaan kahden miljoonan euron vuosittaista lisätuloa. Hankkeet tulee ohjata suunnittelupöydältä toteutusvaiheeseen nopeammin, jotta vältytään turhalta ja kalliilta byrokratialta.

Tahmean päätöksentekokulttuurin ratkaisuksi on esitetty uusia ja nuoria päätöksentekijöitä, joihin itsekin kuulun. Turku tarvitsee pelotonta päätöksentekoa ja loppuunvietyjä konkreettisia investointeja pitääkseen nykyiset turkulaiset jatkossakin turkulaisina ja houkutellakseen kaupunkiimme niin uusia asukkaita kuin uusia yrityksiäkin.

Tavoitteeni:

  • Turussa on otettava käyttöön palvelualoite. Palvelualoite on toimintamalli, jossa kuka tahansa yksityishenkilö, yhteenliittymä tai yritys voi esittää pystyvänsä tuottamaan kunnan tarjoaman palvelun edullisemmin ja paremmin kuin kunta itse. Kunta on velvollinen vastaamaan haasteeseen ja vertaamaan julkisesti omaa palveluaan haastajan esittämään vaihtoehtoon. Palvelualoite mahdollistaa palvelujen kehittymisen, hintojen laskun ja päätöksenteon läpinäkyvyyden.
  • Turun tulee siirtyä lähemmäs yhden luukun palvelumallia. Yhden luukun palvelumalli helpottaa lupaprosesseja ja vähentää byrokratiaa, kun esimerkiksi kaavoitukseen, rakentamiseen ja elinkeinoelämään liittyvät lupa-asiat hoituvat yhä useammin samanaikaisesti yhden väylän kautta. Samalla eri lupaprosessien käsittelyille tulee määrittää enimmäiskestoaika.
  • Tuon omalta osaltani turkulaiseen päätöksentekoon uuden, rohkean ja ennakkoluulottoman asenteen.

Comments are closed.